סניף שדרות

הסניף נגיש לבעלי מוגבלויות

חניית נכים בקרבת הסניף

הנהלת הסניף:

שרית ג'לדטי

פרטי הסניף:

חברות בנות