סניף שדרות

הנהלת הסניף:

שרית ג'לדטי

פרטי הסניף:

חברות בנות