סניף רחובות – מרכז גיוס

הנהלת הסניף:

בר שירה אוזאן

חברות בנות