סניף רחובות – מרכז גיוס

הנהלת הסניף:

בר שירה אוזאן

פרטי הסניף:

חברות בנות