סניף עפולה

הנהלת הסניף:

רויטל שלי

פרטי הסניף:

Ha-Nasi Weizman Street 1, עפולה

חברות בנות