סניף מולטי – טאלנט-משרות מקצועיות ובכירים

הסניף נגיש לבעלי מוגבלויות

חניית נכים בקרבת הסניף

הנהלת הסניף:

רויטל שלי

פרטי הסניף:

חברות בנות