סניף מולטי – טאלנט-משרות מקצועיות ובכירים

הנהלת הסניף:

רויטל שלי

פרטי הסניף:

הנשיא 1 עפולה

חברות בנות