סניף כרמיאל

הנהלת הסניף:

ורוניקה יענקלביץ

חברות בנות