סניף ירושלים

הנהלת הסניף:

מיטל אנג'ל

פרטי הסניף:

חברות בנות