סניף ירושלים

הנהלת הסניף:

ורד לוינשטיין

פרטי הסניף:

חברות בנות