סניף טבריה

הנהלת הסניף:

יערה כפיר

פרטי הסניף:

חברות בנות