סניף בנקאות

הסניף נגיש לאנשים עם מוגבלויות

חניית נכים בקרבת הסניף

הנהלת הסניף:

אודליה אורפלי

פרטי הסניף:

חברות בנות