סניף בנקאות

הנהלת הסניף:

אורטל בקר

פרטי הסניף:

האורזים 8, נתניה

חברות בנות