סניף אשקלון

הנהלת הסניף:

מירב אזולאי

פרטי הסניף:

חברות בנות