מרכז גיוס והשמה צפון – מוצקין

הנהלת הסניף:

אורטל שולדר

פרטי הסניף:

חברות בנות