חברת greentech – תחום חקלאות

הנהלת הסניף:

גלעד מלך

פרטי הסניף:

חברות בנות