חברת greentech – תחום אאוטסורסינג

הנהלת הסניף:

ירון רוזנברג

פרטי הסניף:

האורזים 8, נתניה

חברות בנות