חברת greentech – תחום אאוטסורסינג

הנהלת הסניף:

ירון רוזנברג

פרטי הסניף:

חברות בנות