• חברתנו דוגלת בשמירה על אמות מידה של אחריות ומוסריות ומפקידה להתנהג באופן ערכי. זו דרכינו.
 • חברתנו מעניקה לכולם הזדמנות שווה, ללא אפליה ו/או משוא-פנים.
 • חברתנו מקפידה ביתר שאת לקיים את הוראות החוק ומגלה אפס סובלנות כלפי פעילות המעוררת חשש לשוחד ו/או לפגיעה בטוהר המידות.
 • אנחנו מקיימים עם עובדינו, לקוחותינו וספקינו יחסים של אמון, שיתוף פעולה ועזרה הדדית – "כולנו משפחה אחת".
 • אנו נוהגים בהגינות, רגישות ואכפתיות בטיפול בפניות מצד עובדינו, לקוחותינו וספקינו, תוך מתן תשובות מהימנות.
 • אנו דוגלים בשוויון הזדמנויות למועמדים ולעובדים ללא הבדל מין, מוצא, לאום, דת, גיל וכו', תוך שמירה על גיוון תעסוקתי.
 • הננו מקדמים שילובם בעבודה של אנשים בעלי מוגבלויות, תוך הנגשת סביבת העבודה כהלכה.
 • אנו מחויבים לקיים ולשמור על סביבת עבודה בטוחה ובריאה לעובדינו.
 • אנו מגינים על סודיות המידע הקשור לעובדים ולקוחות העובדים עמנו, תוך שמירה על פרטיות ואבטחת מידע.
 • אנו עומדים על כך שלקוחותינו וקבלני משנה מטעמנו ישמרו על הוראות הדין ויעניקו לעובדים שלנו המשובצים בשורותיהם יחס הוגן, נאות, מקצועי ומכבד.
 • אנו מכבדים את גופי הרגולציה הפועלים בענף כח האדם ומקפידים ליישם את הוראותיהם.
 • אנו תורמים משאבים לרווחת הקהילה.

 

בברכה

רפי אלימלך

מנכ"ל

תחומי התמחות