העובדים: עובדים בפרוייקטים עתירי כח אדם, לזמן קצוב  – משגיחים בבחינות שונות, מוקדי קבלת קהל, פרוייקטי הקמה ועוד.

המעסיקים: מהמגזר הציבורי ומהמגזר הפרטי – בחינות בגרות, מבחני משרד כלכלה, מוקד עיריית תל אביב-יפו, הקמת IKEA, רשתות קמעונאות מובילות, משטרת ישראל, דואר ישראל ועוד.

היתרון שלנו: יכולת גיוס כח אדם רב, הדרכתו, ניהולו ותפעולו.

ל.מ אקסטרה: ההתמחות שלנו בניהול מכרזים עומדת לרשותך.

תחומי התמחות