חברת EXPOSE, חלק מקבוצת ל.מ. כח אדם, מספקת כלי ניהולי ראשון במעלה לשיפור תהליכי המכירה והשירות: לקוח סמוי ועובד סמוי.

העובדים: עובדים במגוון גילאים ובפיזור גאוגרפי נרחב, המיומנים בקבלת שירות ובהערכתו על פי הפרמטרים המוגדרים להם – כלקוחות סמויים וכעובדים סמויים.

המעסיקים: ארגונים מוטי-שירות, המעוניינים לשפר את תהליכי העבודה שלהם ואת איכות השירות שהם מעניקים ללקוחותיהם. תוך שימוש בלקוחות סמויים בסניפים ובמרכזי השירות שלהם – ושל המתחרים

היתרון שלנו: שירותים טכנולוגיים משלימים, המעניקים שליטה מלאה על המתרחש בחברה.

ל.מ אקסטרה: הניסיון והגב המקצועי של חברת EXPOSE.

תחומי התמחות