השאלונים מנוסחים בלשון זכר לשם נוחות ומתייחסים לזכר ונקבה כאחד, כל הזכויות שמורות אין להעתיק את השאלונים ואו לעשות בהם שימוש