הכנה לקראת מרכז הערכה

תמונה כללית

במרבית מרכזי ההערכה יהיו:

מרכז הערכה מורכב ממספר שלבים:

שלב ההצגה העצמית

בשלב זה תתבקש, לספר על עצמך, מבלי שהבוחנים קובעים את סדר סבב ההצגה העצמית (אין הגדרה ספציפית לתוכן, אולם לא פעם יכוונו המראיינים בשאלות עליהן הם מבקשים לקבל תשובה).

בשלב זה יושמו הדגשים על:

חשוב לדעת!

שלב זה דומה במהותו לשליחת קורות חיים. כפי שבקורות חיים נעלה התלבטויות לגבי עתידנו או שנפרוס אותם על פני כמה וכמה עמודים כך גם בשלב ההצגה העצמית, יש לערוך סקירה קצרה ועניינית על קורות חייך תוך "זריקת אור" על נקודות מפתח.

פרטים אישיים: שם, גיל, איזור מגורים, פירוט לגבי תעודות רלוונטיות, במידה וישנן. ניסיון מקצועי ופירוט תפקיד (תוך הדגשת נקודות שעתידות לסייע ולהוות יתרון עבורך בתפקיד החדש).

תרגל מה את/ה עתיד לומר! הכנה מראש של מספר שורות (3-4) אותן אתה עתיד לומר במהלך ההצגה העצמית ותרגולן. הכנה זו תמנע ממך מבוכה או גמגום במהלך ההצגה העצמית.

שלב הדינאמיקה הקבוצתית

בחלק זה תועלה משימה לקבוצה (לעיתים תחולק המשימה לשניים: חלק 1-עבודה עצמאית, וחלק 2-לדיון קבוצתי). תתבקש למלא את דרישות המשימה בקבוצה בדרך כלל במגבלת זמן נתון.

הכישורים הנבדקים בחלק זה הם:

בחלק הזה יש לנקוט במספר אמצעי זהירות על מנת לעבור אותו בהצלחה:

1. לא להיכנס לאופוריה

2. זכור לאיזה תפקיד ניגשת

מומלץ לשמור על איזון ולהימנע מלתפקד כמנהיג הקבוצה המשתלט על האחרים. בהחלט יש מקום להביא לידי ביטוי תכונות מנהיגות טבעיות הקיימות כמו אסרטיביות, כושר ארגון וכדומה אך מבלי לפגוע בחברי הקבוצה האחרים. מן הצד השני אל תצטנע, חשוב שנוכחותך תורגש.

שלב הסימולציות

בשלב זה תקבל אירועים בעייתיים, המעוררים קונפליקט בדרך כלל אירועים מעולם השירות והמכירה. עליך לחשוב ולהחליט, כיצד אתה היית פותר את הבעיה בזמן אמת, תוך כדי משחק תפקידים. בכדי לבחון את המועמדים בסיטואציות חריגות ייצרו הבוחנים סביבה קיצונית.

הדגשים הנבחנים בשלב זה הם:

חשוב לזכור!

אין מקום "להביע דעה אישית" על תמונת המצב המצטיירת כגון: " אין לי את הכלים לפתרון", או "זה לא יכול להיות במציאות" או "אני לא אוהב את הדברים האלה" וכו'...

בכדי להצליח עלייך לשתף פעולה!

טיפים

חשוב במהלך הדינאמיקה תידרש לקבל החלטה לגבי הסיטואציה ולעמוד מאחוריה גם אם הדבר עומד בניגוד לדעת הקבוצה. מותר להתפשר מתוך נימוק שמטרת הקבוצה וטובתה חשובות, או להשתכנע מדעות האחרים. בכל מקרה, עלייך לנמק באופן ברור וממוקד מדוע שינית את דעתך. כמו כן, יש להיזהר לא לוותר בקלות אבל גם לא להיות עיקש ולא מתפשר.

שלבים נוספים

לעיתים מתבצעים שלבים נוספים מעבר לאלו שפורטו ועליהם נפרט בקצרה:

סוציומטרי

בתום מרכז ההערכה תתבקש לציין מתוך רשימת המועמדים הנוכחים במרכז את המועמד/מועמדים המתאימים ביותר לתפקיד לדעתך. בדרך כלל אין לחלק זה השפעה מכרעת על בחירת המועמדים אולם יש בו כדי לחזק/לאשש את החלטותיהם של המעריכים.

ראיון פסיכולוג

מטרת השיחה עם הפסיכולוג הינה לבחון את מידת התאמתך לארגון ואת התאמתו אלייך ולכן חשוב לשתף עמו פעולה. חלק זה יכלול תשאול לגבי עברך תוך נגיעה בנקודות אישיות. ייתכן שהפסיכולוג ינסה להביא אותך לכדי עימות ולשאול שאלות קשות. על ידי כך הוא מעוניין לבחון את כושר עמידתך במצבי לחץ, אימות "חורים שחורים" בקורות החיים שלך ונגיעה בנקודות חוזק וחולשה.

הכרה והבנת הצפוי עשויים לסייע לך לעבור את מרכז ההערכה בהצלחה רבה יותר!!!

בהצלחה במרכז ההערכה!

*המסמך מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד